Предваканционно…..


И докато учениците от началните класове дискутират емоционално дали най-търпеливото и същевременно диво момиче в света – Пипилота Виктуалия, позната просто като Пипи Дългото чорапче е пример за подражание или как българската фея Розичка, закрилница на всички български деца по света, ще намери сградата на Българското училището в Хамбург, в рамките на проведения интердисциплинарен урок по география техните съучениците от 9 и 10 клас, обсъждат под ръководството на класния си ръководител г-жа Бехова, възлови житейски теми като държавно устойство, как функционира гражданското общество и какви отговорности имаме като граждани на днешна Европа.

Освен предвидените в рамките на програмата на МОН теми в часовете по български и литература или история и география, възможността за нестандартно мислене, свободата на изразяване собственото мнение, отстояването на позиция (било то и различна от тази на съучениците 😉 и др, са само част от житейските уроци, преподавани в Българското училище в гр. Хамбург. Натрупаните по този начин знания оставят трайно въздействие върху младите хора и имат решаващо значение за бъдещото им развитие и извън училищната среда.

Приятна (заслужена) ваканция, скъпи ученици, преподаватели и родители!