Училище

  • Bulgarische Schule in HH

Училище

Българското училище в Хамбург, което съществува под формата на сдружение с идеална цел, е официално лицензирано от Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. Децата, които завършват Българското училище в Хамбург, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити.

Оценката по Български език и литература може официално да се вписва в немското свидетелство като оценка по трети чужд език.

В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас паралелно с немското училище. Преподава се по актуалния учебен план на МОН. Изучават се следните предмети:

  • Български език и литература – за всички класове
  • Роден край, Околен свят, Човекът и обществото – за учениците от 1-ви до 4-ти клас
  • География на България и История на България – за учениците от 5-ти до 12- ти клас

За децата на възраст от 4 до 6 години има предучилищни групи.

При наличие на интерес и достатъчен брой кандидати има възможност да бъде сформирана и група с възрастни.

Учебните занятия се провеждат в събота. Учебната програма, както и ваканциите, съвпадат с тези на училищата в град Хамбург.