Изпитен център

  • Bulgarische Schule in HH

Изпитен център

Официален изпитен център по български език за чужденци

През 2009 г. Българското училище в Хамбург получи лиценз за провеждане на изпити по български език за чужденци и е официален Изпитен център към ECL Консорциум (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), със седалище в Центъра по чуждоезиково обучение към Университета в град Печ, Унгария.
Равнищата на ECL-изпитите са хармонизирани с тези на Общата европейска езикова рамка. Провеждат се изпити на следните равнища: А2, В1, В2, С1.

  • Ниво A2
  • Ниво B1
  • Ниво B2
  • Ниво C1

За повече информация можете да посетите страницата на ECL в интернет:

www.ecl-test.com