Учители и доб...

 • Bulgarische Schule in HH

Учители и доброволци

Kак да станете учители в “Българско училище в Хамбург”

 

“Българско училище в Хамбург”  търси учители на хонорар за нашите деца в

предучилищна, начална, прогимназиални и гимназиална степен на обучение.

Необходими документи:

 1. Подробна автобиография , съдържаща следната информация:
 • трите имена на кандидата по паспорт. Моля, приложете ксерокопие
 • на основната страница от паспорта Ви.
 • Адрес на местоживеене, телефон, имейл за връзка.
 • Работен стаж, включително подробна информация за стаж и квалификация;
 • Работна ситуация в момента (актуално работно място ако има такова, ако не причина и от кога живущ/а в Хамбург)
 • Образование, академично и професионално обучение, вкл. области на
 • специализация
 1. Актуална снимка
 2. Дипломи и препоръки (сканирани)
 3. Мотивационно писмо

Молби се приемат по електронен път в PDF/ Word формат на

  и на     

 

Забележка: Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Молим да вземете под внимание, че „ Българско училище в Хамбург “ е сдружение с идеална цел. Учебните занятия се провеждат само в събота и нямаме възможност да предложим пълна заетост. Не е на пълно работно време, нито може да се издържате от нея. Не можем и да помагаме за идване в Германия, моля вземете това в предвид при кандидатстване.


 

Kак да станете доброволци в “Българско училище в Хамбург”

“Българско училище в Хамбург”  винаги има нужда от доброволци, които да помагат за най-различни дейности, като организация на събития и тържества (бюфети и озвучаване), осъществяване на различни семинари за децата или културни мероприятия под егидата на сдружението, и т.н.

Ако имате малко свободно време и много желание да се ангажирате за каузата да запазим и предадем на децата българската култура и традиции, ще се радваме да се запознаем.

Моля, представете себе си и мотивацията си, както и в коя област/дейност бихте искали да помогнете в кратък Емайл на .

Молим да бъде взето под внимание че „ Българско училище в Хамбург “ е благотворителна организация и идеална цел. За съжаление не можем да предложим заплащане, но Ви предлагаме опит в организационната работа, многообразни задачи и много положителни емоции.