Записване

  • Bulgarische Schule in HH

Записване

Моля вземете под внимание, че крайният срок за записване на ученици в Българското училище е 13.08.!

 

Общи условия

В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас паралелно с немското училище.

Занятията се провеждат всяка събота, като учебните седмици и ваканциите са ни съобразени с календара на училищата в Хамбург.

Записването на нови ученици става или в края на изминалата учебна година (юли и на закриването на годината) или в началото на настоящата учебна година (до края на месец септември).

Преподава се по актуалния учебен план на МОН. Изучават се следните предмети:

  • Български език и литература – за всички класове
  • Роден край, Околен свят, Човекът и обществото – за учениците от 1-ви до 4-ти клас
  • География на България и История на България – за учениците от 5-ти до 12- ти клас

Прием

В Българското училище в Хамбург се приемат ученици, които владеят българския език в достатъчна степен, за да работят автономно.

За да се чувстават децата добре в училище, а и за да сме сигурни, че са попаднали в най-подходящата паралелка е необходимо да знаем предварително на какво ниво владеят български език (говорене, писане и четене). За тази цел разполагаме с входящи тестове, въз основа на които нашите учители ще направят най-добрия избор за вашето дете.

За най-малките любознателни деца сме сформирали две предучилищни групи. В тях са добре дошли всички деца от четири до седемгодишна възраст.

В първи клас се записват деца на 6 или 7 години след провеждане на входящ тест  по преценка на учителя.

Във втори до дванайсти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Германия или друга страна). Учениците без такъв документ, както и желаещите да „прескочат” клас, правят тест за определяне на входно ниво по български език, ако след проведен разговор училищният ръководител и учителят на съответния клас преценят за необходимо.

 

Какво е необходимо за да запишете детето си в Българското училище в Хамбург:

  1. Анкета – Попълнете анкетата относно езиковата среда на бъдещия ученик и познанията му по български език, за да бъде разпределен в подходящата за него група. Моля изпратете анкетата на посочения в нея адрес или имейл.
  2. Декларация за записване – Тя може да бъде разпечатана и полълнена предварително или получена по време на информационната среща. Декларацията се предава лично на училищния ръководител.
  3. Информационна среща с родителите.  – В отговор училищният ръководител ще Ви покани на индивидуална информационна среща.

 Такси за учебната 2021/2022 г.

Месечна такса:

За деца от 1-ви до 12-ти клас – 50,00€/40,00€ с намаление*

За деца в предучилищна група – 40,00€/30,00€ с намаление*

Всички разходи свързани с училището като учебна такса, спонсорски хонорар и членска вноска могат да бъдат отразени във Вашите данъчни декларации. Според § 10 Nr 7 EStG те могат да бъдат отбити от общата печалба и да намалят Вашия данък приходи.