Учители

  • Bulgarische Schule in HH

Учители

Управителният съвет назначава учители с необходимия образователен ценз (висше образование с педагогически профил в България), чиито матерен (роден) език е българският. Изборът е въз основа на конкурс по подадени документи и проведено интервю.

Иванка Фриче – училищен ръководител

E-Mail: i.fritsche[et]bgschule.de

Настя Калчева – учителка в предучилищна група

E-Mail: nastya.kalcheva[et]bgschule.de

Радослава Петрова – учителка в начален курс

E-Mail: radoslava.petrova[et]bgschule.de

Росица Бехова – учителка в гимназиален курс

E-Mail: r.behova[et]bgschule.de

Светла Димчева – учителка в начален курс

E-Mail: svetla.dimcheva[et]bgschule.de

Таня Найес – учителка в гимназиален курс

E-Mail: t.narjes[et]bgschule.de

Траяна Рабар учителка в гимназиален курс

E-Mail: t.rahbar[et]bgschule.de

Християна Рашкова – учителка в гимназиален курс

E-Mail: ch.rashkova[et]bgschule.de

Соня Бозева – учителка в гимназиален курс