ПОКАНА ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 30.09.2023 г.

Скъпи родители,

Българското училище в Хамбург работи по Постановление № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина.

Чл. 10. (1) от това постановление налага, в едномесечен срок след началото на всяка учебна година, да бъдат проведени родителски срещи и избран общ родителски съвет за подпомагане дейността на училището.

Информация за предстоящите на 23. Септември 2023 вътрешните родителски срещи, на които ще бе избран родителския актив на класа, бе изпратена от съответните преподаватели.

Общата родителска среща на Българското училище в гр. Хамбург ще се проведе на си 30.09.2023 г. (събота) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на начален курс в Kath. Schule Am Weiher, Am Weiher 29, 20255 Hamburg.

Темите на срещата са:

  • Представяне на дружеството с идеална цел Bulgarische Schule in Hamburg e.V.,  което организира (и е ръководен орган на) Българското училище в гр. Хамбург
  • Представяне на педагогическата концепция на училището
  • Представяне на избраните по класове представители на родителите
  • Избор на нов родителски съвет за учебната 2023/2024 година
  • Общи организационни въпроси

Участието в родителските срещи по класове и общата РС е традиционната и най-често използвана форма, чрез която родителите могат да се информират за училищния живот и дадат приноса си за Българското училище в гр. Хамбург. Присъствието на поне един родител/настойник на ученик е задължително.

С уважение,

Ръководството и екипът на Българското училище в гр. Хамбург