Учители

  • Bulgarische Schule in HH

Учители

Управителният съвет назначава учители с необходимия образователен ценз (висше образование с педагогически профил в България), чиито матерен (роден) език е българският. Изборът е въз основа на конкурс по подадени документи и проведено интервю.

Иванка Фриче – училищен ръководител

E-Mail:

Настя Калчева – учителка в предучилищна група

E-Mail:

Недялка Иванова – учителка в гимназиален курс

E-Mail:

Радослава Петрова – учителка в начален курс

E-Mail:

Ралица Михова – учителка в предучилищна група

E-Mail:

Росица Бехова – учителка в гимназиален курс

E-Mail:

Светла Димчева – учителка в начален курс

E-Mail:

Стелияна Симеонова – учителка в начален курс

E-Mail:

Таня Найес – учителка в предучилищна група

E-Mail:

Траяна Рабар учителка в гимназиален курс

E-Mail: t.rahbar@bgschule.de

Христина Въчева – учителка в гимназиален курс

E-Mail: