Новата учебна година в Хамбург стартира присъствено при спазване на противоепидемични мерки

Макар и две седмици по-късно и с предпазни маски, спазване на социална дистанция и на хигиенни правила, с оглед ограничаване риска от заразяване, учебната година в Хамбург започна при най-добрия вариант: присъствено за всички ученици и преподаватели!
Бързо стана ясно на всички, че живата връзка между учители и деца е незаменима: и ученици, и преподаватели се радваха, че могат отново да се видят – очи в очи, а не през екрана на телефона или компютъра.
Предвид необичайната обстановка, за да бъдат избегнати струпвания на големи групи и за да бъде осигурена максимално безопасна среда за всички, учебната година започна без традиционното училищно тържество.
Училищният ръководител г-жа Фритче удари официално първия училищен звънец само за първокласниците. И въпреки, че тази година им се наложи да прекрачат училищния праг и влязат в училище с маска, това не намали трепетите и вълненията на първия учебен ден и срещата с бъдещата учителка г-жа Петрова.
На добър час, първолачета!
На добър час на всички ученици, учители и родители!
Благодарим на екипа на Българското училище в гр.Хамбург, който п олож и всички възможни усилия, за да се осигури присъствен учебен процес, при спазване на спуснатите преди няколко дни изисквания на отговорните власти в гр. Хамбург за функциониране на Българското училище в условията на пандемия и за осигуряване на максимални мерки за сигурност, както за децата, така и за учителите!
Попътен вятър и успешна учебна година!