Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Тържествено закриване на учебната година!

Децата от Българското Училище в град Хамбург ще посетят на 01.07.2018 г. в неделя две представления в Планетариума в Stadtpark послучай закриването на учебната година.

 

За всички деца до 3 клас:

„Kleiner Stern im großen All“ от 11:00 ч.

 

Kleiner Stern im grossen All - Thumbnail-4ff88f82

Kleiner Stern im großen All

 

А след това за по-големите:

„Im Nachtflug durch die Galaxis“ от 12:00 ч.

 

Im Nachtflug durch die Galaxis - Thumbnail-04551987

Im Nachtflug durch die Galaxis

 

Непосредствено след прожекциите ще бъдат раздадени по класове свидетелствата на учениците.