Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

На 7ми февруари 2015 започва вторият срок

clock-is-ticking1

С началото на втория срок се обръщат и смените на всички класове:

Iва смяна – 10:00 до 14:00ч.: 3ти, 5ти-6ти и 11ти клас

IIра смяна – 14:00 до 18:00ч.: 1ви, 2ри, 4ти, 7-10ти клас

Подготвителните групи също обръщат смените си:

Iва смяна – 10:00 до 13:30ч.: Подготвителна група I

IIра смяна – 14:00 до 17:30ч.: Подготвителна група II