Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Лятна ваканция на Българското училище в Хамбург

pokana1

Уважаеми родители, учители и ученици,

На 15 юли 2017 в двора на училището Tornquist ще бъдат раздадени свидетелствата на учениците за 2016/2017 година. След това Българското училище в Хамбург излиза в лятна ваканция.

Новата учебна година 2017/2018 започва на 02 септември 2017. Очакваме ви отново с нетърпение тогава и ви пожелаваме прекрасно лято!

“Прощавай, училище мое, до днеска другарче ти бях, но лятото вече дошло е – полята ме викат при тях.

И канят ме с руси главички в нивята безброй класове, зоват ме и горските птички, зелената шир ме зове!

Ще тръгнем през нивите с мама, ще късам в пътеките мак, роса ще ни къпе и двама и песни ще пея до мрак.

Чуй как кавалчето вика, пастирче ми маха с ръка и тихо ми днес бълбуника в ливадите бистра река.

Затуй ми прощавайте вие-другари, училищен двор. Довиждане! Лято нали е – отивам от днес на простор!”

Асен Босев

pokana