Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Покана за Общото годишно събрание

LOGO

Уважаеми членове,

каним Ви на тазгодишното Общо събрание на дружеството «Българско училище в Хамбург»

на 18.06.2016 (събота*) от 12:00ч в голямата зала на Хамбург Хаус, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg.

Покана с дневния ред е изпратена по пощенски път.

Моля, запознайте се обстойно с промените в новия Устав, който ще бъде гласуван  в неговата цялост. Предлагаме на Вашето внимание и останалите документи, които също ще бъдат разгледани на Общото събрание.

Нов устав

Обобщение на промените в новия устав

Правилник за училищните такси

Актуален устав от 2003 г.

Актуален устав на български език

Поради важността на промените, които ще бъдат разгледани и гласувани на събранието, Ви молим за Вашето присъствие и точност.

 

Управителен съвет

 

*Моля, извинете грешката в писмото-покана!