Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

За училищните такси – важно съобщение

LOGO

Уважаеми родители,

Управителният съвет на Българското училище в Хамбург Ви уведомява, че еднократно през месеците май и юни т.г. няма да бъдат теглени обичайните месечни такси. Поради увеличения брой ученици през тази учебна година наличните финансови средства са достатъчни за покриване на разходите на училището.

За реда и размера на новите училищни такси ще бъдете уведомени допълнително.

Решението на УС е съобразено с Устава и целите на Дружеството, както и с общите предписания за дейността на Дружествата с идеална цел в Германия.

С поздрав,
Управителният съвет на Българското училище в Хамбург