Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Разговорен немски език в ежедневието

Sprechen Sie Deutsch

Предложение за изучаване на разговорен немски език от
Sprachbrücke-Hamburg e.V.
Разговорният кръг на Sprachbrücke-Hamburg e.V. е различен от
обучението в езиковите училища: ние надграждаме върху онова,
което Вие вече можете.
Ние говорим на немски – например за Хамбург, култура или по
въпроси, свързани с всекидневието – и правим излети до места,
подходящи за нашата актуална тема.
БЕЗПЛАТНО , ЛЕСНО И СПОРЕД
ИНДИВИД УАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
Актуална информация, дати и теми ще намерите на нашата
уеб-страница: www.sprachbruecke-hamburg.de
Моля обърнете внимание, че можем да отговаряме на Вашите
запитвания само на немски или английски.

Kalender Winter/Frühjahr 2016