Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Записване за новата учебна година

Momchenceto_slider

Скъпи приятели на Българското училище в Хамбург,

Започна записването в нашето училище за новата 2015/2016 учебна година. То ще продължи до 10.10.2015 г.
С удоволствие ще посрещнем при нас всички деца над четиригодишна възраст с български или смесен произход от Хамбург и околността.
При недобро владеене на българския език предлагаме подготвителни групи, в които в приятна игрова атмосфера ще се стимулира усвояването на езика.
Условията и формулярите за записване в Българското училище в Хамбург ще намерите тук.

Ако имате въпроси, колебания, коментари или предложения, свържете се с нас.

Ние сме:
• Официално признато от МОН българско неделно училище, работещо с идеална цел
• подпомогнати от Министерството на образованието и науката в България
• висококвалифициран и мотивиран български учителски колектив
• работещи с любов към децата за запазване на българската култура

Ние предлагаме:
• предучилищна подготовка за деца от 4 до 7-годишна възраст
• обучение от 1-ви до 12-ти клас по български език, литература, история и география
• обучение по утвърдени от МОН учебни програми, учебници и помагала
• удостоверения за завършен клас, признати официално от МОН и от училища в Хамбург
• индивидуален подход, съобразен с нуждите и нивото на владеене на българския език на всеки ученик
• извънкласни дейности, съхраняващи и популяризиращи българската култура и език