Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Занятия в нови класни стаи

Torni-Pausenhof

От 06.06. учебните занятия за 1ви, 2ри, 3ти, 5ти и 6ти клас ще се провеждат в Grundschule Tornquiststraße (Tornis) – Tornquiststraße 60, 20259 Hamburg.