Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

Паркоместа – Празник на българската просвета и култура

Roosens_Weg_28

Скъпи гости на празника на българската просвета и култура, по молба на домоуправителя на църковното настоятелство, към което наемаме залата за 24-ти май, Ви молим да не паркирате в двора на църквата.
За тази цел може да използвате наличните места по протежението на Roosens Weg – отбелязания участък на прикачената карта. Самата зала се намира от дясната страна на църквата – червената стрелка на картата.

Roosens_Weg_28