Актуално

  • Bulgarische Schule in HH

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС

pile-pee

През 2015 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за шести път Международния детско-юношески конкурс по пеене „Прехвъркна птичка”. Съгласно статута на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина.
Допускат се индивидуални или групови изпълнения. Индивидуалните изпълненители ще бъдат класирани в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г; втора група – от 11 до 14 г и трета група – от 15 до 18 г.
Груповите изпълнения ще се състезават отделно. Участниците в музикалните ансамбли могат да бъдат на възраст от 6 до 18 г.
Желаещите могат да участват, както с изпълнения на фолклорни, така и с изпълнения на български детски песни.
Всички участници трябва да изпратят запис на свое изпълнение (до 10 минути) – на компактдиск, МР3 файл или видео файл.
Към записа е задължително да бъдат приложени четливо следните данни:
лично и фамилно име на изпълнителя,
точен адрес,
учебно заведение,
учебен клас,
навършени години,
телефон на родителите,
телефон на българското училище,
e-mail – за контакт.
Крайният срок за получаване на материалите е 30 април 2015 г. 
Изпращайте записите и данните си на следния адрес: 
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
(за певческия конкурс „Прехвръкна птичка”)
или на:
m.ralcheva@aba.government.bg
Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на май 2015 г. Всички класирани участници ще бъдат уведомени за присъдената награда. Отличените изпълнители ще получат дипломи и подаръци на специално организирано тържество в края на юли. Тези, които успеят да присъстват лично, могат да бъдат включени в програмата със свои изпълнения.
За допълнителна информация: тел.: +359 2 935 06 54;
факс: +359 2 935 06 51
е-mail: m.ralcheva@aba.government.bg
(Маргарита Ралчева – координатор на конкурса)